Ny internasjonal konsensus for hjerte-lungeredning (HLR)

Chamberlain D

[BMJ 2005;331:1281-1282 (3. desember)]

Retningslinjer anbefaler HLR med 30:2

British Medical Journal omtaler i denne lederartikkelen de nye internasjonale retningslinjene for livreddende førstehjelp med HLR (hjerte-lungeredning).

 

Hjerte-lungeredning, HLR (Kilde: BMJ)Les artikkelen i BMJ:
New international consensus on cardiopulmonary resuscitation

 

Norske retningslinjer

Melding mottatt 15. desember fra lederen for Norsk Resuscitasjonsråd (NRR):

Norsk Resuscitasjonsråd: Nye norske guidelines

NRR informerer om at en foreløpig kortversjon av nye norske retningslinjer (guidelines) for HLR, DHLR, AHLR og håndtering av fremmedlegemer i luftveiene nå er lagt ut på Resuscitasjonsrådets hjemmesider www.nrr.org. På samme sted finnes informasjon om utvikling av nytt kursmateriell og nye norske algoritmeplakater samt råd om implementering av de nye norske retningslinjene.

På vegne av NRR-styret
Kristian Lexow, overlege
Leder NRR

 

2005: Basal HLR (BHLR) - Voksne

Viktige endringer

· Hvis en bevisstløs person puster normalt, skal førstehjelperen holde frie luftveier og vente ett minutt før den bevisstløse legges i sideleie. Dette for å unngå at pasienter med agonal pust legges i sideleie. Hvis førstehjelperen er i tvil om pusten er normal, startes straks HLR.

· HLR skal startes hvis en person er bevisstløs og ikke puster normalt

· Plasser hendene “midt på brystkassen” (ikke bruk tidkrevende metoder for å finne rett håndplassering)

· Start med 30 kompresjoner (takt på 100/minutt) straks hjertestans er konstatert

· Forholdet mellom kompresjoner og ventilasjoner skal være 30:2 .

· Lekfolk skal også bruke 30:2 på barn

· Hver innblåsning skal ta ett sekund (og ikke to)

· Unngå alle unødige pauser i kompresjonene og tilstreb at kompresjonene er dype nok og har rett takt

· Hvis to reddere er til stede: Bytt på å komprimere ca. hvert andre minutt fordi det viser seg at kvaliteten på kompresjonene avtar betydelig over tid

 

God og kontinuerlig HLR som startes straks etter hjertestans, kan doble (kanskje tredoble) sjansen til å overleve plutselig hjertestans.

 

Kilde: NRR
Les: 2005: Basal HLR (BHLR) - Voksne
og: Nye norske retningslinjer 2005
og: Tidsskriftets omtale av de nye retningslinjene
 

Se også:

· European Resuscitation Council (ERC)
· The ERC Guidelines for Resuscitation 2005

 

Tilbake til artikler/oversikt

 

Presentert av: Arne Westgaard, januar 2006, oppdatert 08.03.2006

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.