Historien om NSAIDs og COX-2-hemmere

Hawkey CJ

[Gut 2005;54 1509-1514]
 

Lindrer smerter, beskytter mot kreft, men gir hjerteinfarkt? Les om påstått juks i legemiddelbransjen - om tilbakeholdelse av data og fordekt salg av masseødeleggelsesvåpen.

Kan vi lære av historien? Nå svinger pendelen tilbake. Merck har varslet mulig relansering av Vioxx! Var det rofecoxib (COX-2-hemmer) som ga mange hjerteinfarkt, eller var det naproxen som hadde en ASA-lignende antitrombotisk effekt?

Kan vi egentlig klare oss uten NSAIDs?
 

Les artikkelen i Gut: COX-2 chronology

Se også:

Tidsskr Nor Lægeforen nr 5, 2006; 126: 591-5
· Klinisk bruk av COX-hemmere - en konsensus

 

Presentert av: Arne Westgaard, sist oppdatert 23.02.2006

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.