Posttraumatisk stresslidelse

Førstelinjehelsetjenesten bør være flinke til å fange opp pasienter med posttraumatisk stresslidelse for å kunne begrense skadevirkningene av traumet.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder) kan sees hos mennesker utsatt for alvorlige ulykker, naturkatastrofer, terrorangrep, seksuelle overgrep og voldshandlinger, samt hos hjelpearbeidere i nær kontakt med ofre for slike traumer. Plutselig tap av en man er sterkt knyttet til er også en vanlig årsak.

Symptomene arter seg ved at den traumatiske hendelsen gjenoppleves i form av mareritt eller marerittaktige minner i våken tilstand. Unngåelsesatferd og overdreven årvåkenhet er også vanlig ved PTSD.

Et godt sosialt nettverk og støttesamtaler kan forebygge psykiske følger av alvorlige traumer. Når man vurderer ikke-medikamentelle tiltak, bør man samtidig også vurdere medikamentell behandling, i følge forfatterne av denne oversiktsartikkelen:

Pharmacotherapy of post-traumatic stress disorder: a family practitioners guide to management of the disease

Katzman MA, Struzik L, Vivian LL, Vermani M, McBride JC.

Expert Rev Neurother. 2005;5(1):129-39.


 

 

Se også:

Norsk Legemiddelhåndbok
· Posttraumatisk stresslidelse

GPNotebook
· Posttraumatic stress disorder

FPNotebook
· Post-Traumatic Stress Disorder

 

 

Tilbake til artikler/oversikt

 

Skrevet av: Arne Westgaard, 23.04.2006

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.