ABC of oral health - Dental emergencies

Roberts G, Scully C, Shotts R

[BMJ 2000 Sep 2;321(7260):559-62]

 

Most oral emergencies relate to pain, bleeding, or orofacial trauma and should be attended by a dental practitioner. However, in the absence of access to dental care, a medical practitioner may be called on to help. Jaw fractures require the attention of oral or maxillofacial surgeons.

Content:

Dental pain

Bleeding

Surgical complications

Fractured teeth

Avulsed teeth

Maxillofacial trauma

 

Tannskader og akutte tannsykdommer

De fleste orale akuttilstander er relatert til smerte, blødning eller orofacialt traume og bør vurderes av en tannlege. Imidlertid kan en allmennpraktiker bli tilkalt ved fraværet av tannhelsetilbud. Kjevebrudd krever vurdering av munn- og kjevekirurg.

Innhold:

Tannsmerter

Blødning

Kirurgiske komplikasjoner

Tannfraktur

Tannavulsjon

Maxillofaciale traumer

 

Norsk oversettelse: Arne Westgaard

www.legevakten.no