Fra serien: ABC of emergency radiology

Bennetts fraktur (Foto: www.bmj.com)Hand

Hånd- og fingerskader

Chan O, Hughes T

[BMJ 2005;330:1073-1075 (7. mai)]

 

Professor i radiologi, Tudor Huges, har her gått gjennom akutte hånd- og fingerskader, kort og konsist. Bruk 5 minutter på å se gjennom bilder og tekst, og få en kjapp repetisjon av hva du må se etter ved røntgenbilder av skadet hånd.

Artikkelen er en redigert versjon av tilsvarende kapittel i den populære boka ABC of emergency radiology, som høsten 2005 kommer ut i annen utgave.

 

Skrevet av: Arne Westgaard

www.legevakten.no