Fra serien: ABC of emergency radiology

ATLS (Foto: www.bmj.com)Major trauma

Større skader

Chan O, Wilson A, Walsh M

[BMJ 2005;330:1136-1138 (14. mai)]

 

"Advanced trauma life support" (ATLS) er standardmetoden for initial håndtering av alvorlig skadde pasienter. For vanskelig? Prinsippene er enkle. Denne artikkelen i British Medical Journal gir en smakebit på metoden og er nyttig repetisjon for dem som allerede kan litt.

Artikkelen er en redigert versjon av tilsvarende kapittel i den populære boka ABC of emergency radiology, som høsten 2005 kommer ut i annen utgave.

 

 

Presentert av: Arne Westgaard

www.legevakten.no