Anafylaksi

Sheikh A

[BMJ 2005;331:330 (6. august)]

En 60 år gammel mann får en allergisk reaksjon som følge av insektstikk. Han blir primært behandlet på legevakten og kommer så til deg for oppfølging. Hvilke spørsmål bør du ta stilling til før du bestemmer deg for om det er aktuelt å utstyre ham med adrenalin til selvinjeksjon, eller eventuelt henvise til hyposensibilisering?

Les mer her: 10 minute consultation - Anaphylaxis

Allergivaksinasjon - hvorfor og hvordan

Steinsvag SK, Florvaag E

[Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1489-90]

Allergivaksinasjon eller hyposensibilisering er subkutan injeksjon av allergenekstrakt. Behandlingsmetoden er antakelig på full fart inn i norsk helsevesen, og behandlingskapasiteten er i øyeblikket langt fra tilfredsstillende.

Les mer her: Artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening 2. juni 2005.

Se også:

Legemiddelhåndboka

· allergiske lidelser

· hyposensibilisering

· anafylaktoide reaksjoner

 

Presentert av: Arne Westgaard

www.legevakten.no