Childhood Asthma: Treatment Update

Behandling av astma hos barn - en oppdatering

Khaund R, Flynn SH

[Am Fam Physician 2005;71:1959-68 (15. mai).] 
 

Forekomsten av astma hos barn har økt betydelig de siste fire tiår. Atopisk sykdom i familien er assosiert med økt risiko for å få astma, og miljøfaktorer som tobakksrøyk øker signifikant alvorligheten av daglige astmasymptomer og hyppigheten av episoder med akutte forverringer.

Målet med astmabehandlingen er å kontrollere symptomer, optimalisere lungefunksjon og minimalisere fraværet fra skolen. Akutt forverring av astma behandles med inhalasjon av beta2-agonister gjennom inhalasjonskammer eller forstøverapparat, supplert med antikolinergika i mer alvorlige eksaserbasjoner. Bruken av systemiske og inhalerte kortikosteroider tidlig ved forverring av astma kan redusere behovet for sykehusinnleggelse.

Ved langvarig oppfølging av astma fokuseres det på å kontrollere astmaen ved å behandle den underliggende luftveisinflammasjonen. Inhalerte kortikosteroider er førstevalget ved forebygging, men leukotrien-inhibitorer og nedocromil kan også benyttes som profylakse. Langtidsvirkende beta2-agonister kan legges til en av de anti-inflammatoriske midlene for å bedre kontroll med astmasymptomene.

Utdanningsprogrammer for behandlere og selvhjelps-trening for barn med astma reduserer sykeligheten. Selv om kontroll med allergener ikke er vist å være effektivt som monoterapi, kan immunterapi (allergivaksinasjon) som tillegg til standardbehandling gi bedret kontroll med astmaen. Sublingual immunoterapi er et nyere, mer praktisk behandlingsalternativ enn immunterapi ved injeksjon, men mer forskning er nødvendig. Omalizumab, et nyere medikament for forebygging og kontroll av moderat til alvorlig astma, er et dyrt alternativ.

 

Oversatt av: Arne Westgaard, 24.06.2005

www.legevakten.no