Algoritme for antibiotikaprofylakse av bittskader (kilde: www.tidsskriftet.no)Infeksjoner ved bitt

Yaqub S, Bjørnholt JV, Hellum KB, Steinbakk M, Enger AE

[Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3194-6]

Antibiotikaprofylakse anbefales ved legekontakt innen 12 timer etter bitt av menneske eller katt, samt ved alle bittskader på hånd eller ansikt, og ved bittskader hos immunkompromitterte.

Les mer i artikkelen som ble kåret til Tidsskriftets beste oversiktsartikkel i 2004:

http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lts.vis_seksjon?vp_seks_id=1117354

 

Quiz:

Hvilket medikament bør brukes til profylakse?

1. Fenoksymetylpenicillin

2. Penicillinaseresistent penicillin

3. Forskjellig avhengig av om det er dyre- eller menneskebitt

 

Svaret finner du i artikkelen.

 

 

Presentert av: Arne Westgaard, sist oppdatert: 04.04.2006

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.