Brystsmerter ved mistenkt koronarsykdom

Swap CJ, Nagurney JT

[JAMA. 2005;294:2623-2629 (november)]

Verdien av brystsmerteanamnesen i vurderingen av pasienter med mistenkt koronarsykdom

En god kliniker vil ofte stole på magefølelsen når det ser ut som det feiler pasienten noe alvorlig. Men fins det gode kriterier for når en pasient med mistenkt koronarsykdom kan sendes hjem uten ytterligere undersøkelse, basert på smerteanamnesen alene?

I novemberutgaven av JAMA er det en oversiktlig og god artikkel som redegjør for hvilke typer brystsmerter som i større eller mindre grad er forbundet med koronarsykdom. Artikkelen tar blant annet stilling til betydningen av smertens karakter, utløsende eller forverrende faktorer, samt ledsagersymptomer.

Forfatterne konkluderer med at visse symptombilder riktignok gir grunnlag for å dele pasientene inn i grupper med lav eller høy risiko for akutt koronarsykdom, men at smerteanamnesen alene ikke er tilstrekkelig for å sende fra seg pasienter uten ytterligere undersøkelse.

 

Les artikkelen i JAMA:
Value and Limitations of Chest Pain History in the Evaluation of Patients With Suspected Acute Coronary Syndromes

 

 

Tilbake til artikler/oversikt

 

Presentert av: Arne Westgaard

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.