Bell's palsy

10-minute consultation

Piercy J

[BMJ 2005;330:1374 (11. juni)] 

32-år gammel mann med plutselig oppstått venstresidig ansiktslammelse

Kan du ta opp relevant anamnese, gjøre klinisk undersøkelse, stille riktig diagnose og igangsette adekvat behandling og oppfølging i løpet av en 10 minutters konsultasjon?

Les artikkelen:

BMJ 2005;330:1374

 

Skrevet av: Arne Westgaard, 10.06.2005

www.legevakten.no