Falltendens - vil denne pasienten falle?

I sitt klinikerhjørne, "Clinician's corner - The rational clinical examination", bringer JAMA 3. januar 2007 en oversiktsartikkel om påvisning av falltendens. "Har du falt tidligere?", er det viktigste man kan spørre om for å identifisere falltendens, men også vurdering av eventuell ortostatisk hypotensjon, anemi m.m. inngår i den kliniske undersøkelsen.

Her er artikkelen i JAMA:

Will My Patient Fall?

Ganz DA, Bao Y, Shekelle PG, Rubenstein LZ

[JAMA. 2007;297:77-86 (3. januar)]

 

Tips: Fullteksttilgang til JAMA via Helsebiblioteket

Helsebibliotekets tidsskrifter fra A til Å

 

separator

 

Se også:

Falltendens hos gamle

Pettersen R

[Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 631-4]

Interventions for preventing falls in elderly people

Gillespie LD, Gillespie WJ, Robertson MC, Lamb SE, Cumming RG, Rowe BH

[Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4. Art. No.: CD000340.]

 

separator

 

Tilbake til artikler/oversikt

 

Presentert av: Arne Westgaard, 03.01.2007

www.legevakten.no