Necrotising fasciitis (Foto: bmj.com)Necrotising fasciitis

Hasham S, Matteucci P, Stanley PR, Hart NB

[BMJ 2005;330:830-833 (9. april)] 

Nekrotiserende fasciitt

Oppsummering

Nekrotiserende fasciitt er en sjelden, men potensielt dødelig tilstand og kan affisere hvilken som helst del av kroppen

Etiologien er ikke fullstendig kjent, men de fleste pasientene som utvikler nekrotiserende fasciitt har preeksisterende tilstander som gjør dem mer mottakelige for infeksjon

Diagnosen er ofte forsinket pga sparsomme symptomer og lite erfaring med tilstanden blant klinikere

Laboratoriefunn og andre diagnostiske tester kan gi nyttig tilleggsinformasjon, men diagnosen er fortsatt primært klinisk, og det er viktig å ha lav terskel for å mistenke denne diagnosen

Håndteringen bør bestå av umiddelbar gjenopplivning, tidlig kirurgisk debridement og administrasjon av bredspektrede antibiotika intravenøst

 

Norsk oversettelse: Arne Westgaard

www.legevakten.no