Fugleinfluensa og pandemisk influensa

New England Journal of Medicine skrev i en lederartikkel mars 2006 at utviklingen av vaksiner mot fugleinfluensa er et kappløp med tiden.

Det ble spådd at fugleinfluensa forårsaket av influensavirus A (H5N1) trolig kunne komme til Norge i løpet av kort tid, men prognosene er nå bedre.

Folkehelseinstituttet skrev i MSIS-rapport 8, 2006 følgende:

Fugleinfluensa er en dyresykdom som smitter lett mellom fugler. Både luftveissekreter og avføring kan være smitteførende. En sjelden gang kan H5N1-viruset smitte direkte fra fugl til mennesker. Til nå har smitte til mennesker kun vært påvist blant lokalbefolkningen i land der det er vanlig med tett kontakt mellom fjørfe og mennesker, først og fremst i Asia. Det er ikke rapportert om smitte til mennesker via mat eller drikkevann. Viruset ser ut til å ha meget dårlig evne til å smitte mellom mennesker. Per 20.2.06 er det påvist totalt 170 bekreftede tilfeller hos mennesker, hvorav 92 er døde. Disse tilfellene er påvist hos mennesker i Vietnam, Thailand, Kina, Irak, Kambodsja, Indonesia og Tyrkia.

I rapporten gis det råd om kontakt med villfugl, katter og hunder, samt tilleggsråd til reisende.

 

separator


Oppdateringer om fugleinfluensa

· Mattilsynet: Fugleinfluensa (aviær influensa)

Samleside om fugleinfluensa, inkl statusrapporter om fugleinfluensasituasjonen i Norge
 

separator

Folkehelseinstituttet

Preben Aavitsland, avdelingsdirektør og beredskapskoordinator ved Folkehelseinstituttet

·Influensa - ikke én, men tre sykdommer

·Samleside om fugleinfluensa

·Spørsmål og svar om fugleinfluensa

Kronikker

Professor Odd Aalen i Aftenposten 23.10.2005

·Fugleinfluensa til mennesker?

Professor Bjørn-Erik Kristiansen i Dagbladet 23.10.2005

·Er neppe neste spanskesyken

 

Se også:

New England Journal of Medicine, 30. mars 2006

· Vaccines against Avian Influenza — A Race against Time

New England Journal of Medicine, september 2005
· Avian Influenza A (H5N1) Infection in Humans
· Neuraminidase Inhibitors for Influenza

Historiske artikler om influensaepidemien som tok livet av 50 millioner mennesker i 1918
· Influenza, 1918 (BMJ, desember 2005)
· Concern as revived 1918 flu virus kills monkeys (Nature, januar 2007)

Influenza Report
· Avian Influenza
· Clinical Presentation
 

separator

 

Tilbake til artikler/oversikt

 

 

Presentert av: Arne Westgaard, oppdatert 19.01.2007

www.legevakten.no