Hemofec ved kolorektalcancer

Gunnar Mouland
[Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2861-5]

Diagnosing colorectal cancer in general practice: what is the value of testing for occult blood in faeces?


Viktigste budskap:

Faren for å overse kolorektalcancer er liten ved negativ test hos pasienter med uspesifikke magesmerter uten alarmsymptomer.

Pasienter med alarmsymptomer bør utredes raskt og fullstendig, og hemofec har begrenset plass i utredningen av slike pasienter.

 

Alarmsymptomer ved ukarakteristiske magesmerter:

  • signifikant vekttap

  • nedsatt matlyst

  • feber

  • tarmblødning

  • anemi

  • palpabel tumor i abdomen eller rectum

  • debutalder over 45 år

  • familiær forekomst av kolorektalcancer


Tilbake til artikler/oversikt


Presentert av: Arne Westgaard, 09.12.2003

www.legevakten.no