Herpes zoster (kilde: BMJ  2007;334:1211-1215)Herpes zoster

Wareham DW, Breuer J

[BMJ2007;334:1211-1215 (9. juni)]

Antiviral behandling demper akutt smerte og risikoen for f posthepatisk nevralgi.

Her er en oppdatert oversiktsartikkel om herpes zoster-infeksjon. Klinikk, diagnostikk og behandling, samt noen tanker om forebygging.

Clinical review: Herpes zoster

 

Se ogs:

Statens Legemiddelverk
Farmakoterapi ved herpes simplex-, varicella- og herpes zosterinfeksjoner (april 1999)

 

separator

 

 

www.legevakten.no