Diagnostikk av hjertebank i allmennpraksis

- Hjertebank! Hva kan årsaken være?

Les om diagnostikk av hjertebank i allmennpraksis:

 

Abbott AV

[Am Fam Physician. 2005;71:743-50,755-6]

 

Quiz:

WPW-syndrom (Kilde: Am Fam Physician. 2005;71:743-50,755-6)

Kontaktårsak: hjertebank. Kan du se hva som feiler pasienten på bakgrunn av EKG-utskriften over?

 

Tips: Vurder følgende årsaker til hjertebank:
 

Arrytmier

Atrieflimmer/-flytter

Bradykardi forårsaket av AV-blokk eller sinusknute-dysfunksjon

Sick sinus-syndrom

Multifokal atrial tachykardi

Premature supraventrikulære eller ventrikulære kontraksjoner

Sinustachykardi eller -arrytmi

Supraventrikulær tachykardi

Ventrikulær tachykardi

Wolff-Parkinson-White-syndrom

Psykiatriske årsaker

Angstlidelse

Panikklidelse

Medikamenter og stimulantia

Alkohol

Koffein

Medikamenter, f.eks. digitalis, fentiazin, teofyllin, beta-agonister

Narkotika (f.eks. kokain)

Tobakk

Nonarrytmiske kardiale årsaker

Atrie- eller ventrikkel-septumdefekt

Kardiomyopati

Medfødt hjertesykdom

Hjertesvikt

Mitralklaffprolaps

Pacemaker-mediert tachykardi

Perikarditt

Klaffesykdom (f.eks. aortainsuffisiens, aortastenose)

Ekstrakardiale årsaker

Anemi

Elektrolyttforstyrrelser

Feber

Hypertyroidose

Hypoglykemi

Hypovolemi

Feokromocytom

Lungesykdom

Vasovagalt syndrom

Svaret finner du her:

Am Fam Physician. 2005;71:743-50,755-6
· Diagnostic Approach to Palpitations

 

Les mer:

N Engl J Med 2006;354;1039-51 (9. mars)
· Supraventrikulær tachykardi

 

 

Oppdatert: 09.03.2006, Arne Westgaard

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.