Bitt av hoggorm

Solheim R
[Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1886-8]


Reportasjen handler om:

Roar Solheim (født 1956) er 1. konservator i zoologi ved Agder naturmuseum, med hovedoppgave i krysningsfeltet mellom zoologi og botanikk. Han arbeider spesielt med landlevende virveldyr (fugler og pattedyr), men også insekter.

Da arbeidet med utstillingen "Farlig Sommer" førte til at han faktisk ble bitt av en hoggorm, ga det mulighet for en førstehånds beskrivelse av hendelsesforløpet.

Presentert av Arne Westgaard 21.07.03

www.legevakten.no