Joint and Soft Tissue Injection

Cardone DA, Tallia AF

[Am Fam Physician. 2002 Jul 15;66(2):283-8]

 

Injection techniques are helpful for diagnosis and therapy in a wide variety of musculoskeletal conditions. Diagnostic indications include the aspiration of fluid for analysis and the assessment of pain relief and increased range of motion as a diagnostic tool. Therapeutic indications include the delivery of local anesthetics for pain relief and the delivery of corticosteroids for suppression of inflammation. Side effects are few, but may include tendon rupture, infection, steroid flare, hypopigmentation, and soft tissue atrophy. Injection technique requires knowledge of anatomy of the targeted area and a thorough understanding of the agents used. In this overview, the indications, contraindications, potential side effects, timing, proper technique, necessary materials, pharmaceuticals used and their actions, and post-procedure care of patients are presented.

 

Ledd- og bløtdelsinjeksjoner

Injeksjonsteknikker er nyttige for diagnose og behandling av en rekke muskel-skjelettlidelser. Diagnostiske indikasjoner er aspirasjon av væske for analyse, og vurdering av smertelindring og reduksjon av bevegelsesinnskrenkning som diagnostisk verktøy. Terapeutiske indikasjoner er smertelindring ved å sette lokalbedøvelse, samt deponering av kortikosteroider for å motvirke betennelse. Bivirkningene er få, men seneruptur, infeksjon, lokal irritasjon, hypopigmentering og bløtdelsatrofi forekommer. Det kreves kjennskap til anatomi av målområdet så vel som inngående kjennskap til medikamentene som benyttes. I denne oversikten presenteres indikasjoner, kontraindikasjoner, potensielle bivirkninger, vurdering av tidspunkter for injeksjon, teknikk, utstyr, preparater som benyttes og deres virkninger, samt prosedyre for oppfølging av pasienten.

 

Norsk oversettelse: Arne Westgaard

 

Se også: Felleskatalogtekst for "Kortikosteroider til systemisk bruk".

www.legevakten.no