IBS. From: Am Fam Physician 2002;66:1867-74,1880Irritable bowel syndrome

10-minute consultation

Cayley WE

[BMJ 2005;330:632 (19. mars)] 

Endret avføring - cancer eller irritabel tarm?

Hvordan vurderer du pasienter med irritabel tarm, og hva er de diagnostiske kriteriene og alarmsymptomene?

Kan du ta opp relevant anamnese, gjøre klinisk undersøkelse, stille riktig diagnose og igangsette adekvat behandling og oppfølging i løpet av en 10 minutters konsultasjon?

 

Les artikkelen:

BMJ  2005;330:632

 

Se også:

GPnotebook
· Irritable bowel syndrome

American Family Physician (november 2002)
· Management of Irritable Bowel Syndrome

 

Skrevet av: Arne Westgaard, oppdatert 10.10.2005

www.legevakten.no