Symptomer og kliniske forløp ved karpaltunnelsyndrom

Todnem K, Lundemo GH

[Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1489-92]

Symptoms and clinical course in carpal tunnel syndrome

 

92 pasienter med diagnosen karpaltunnelsyndrom på grunnlag av kliniske symptomer og nevrofysiologiske funn, ble studert. Nevrofysiologiske data fra eldre opererte, yngre opererte og ikke-opererte ble analysert separat.

Intensjonen med studien var å analysere symptomene ved karpaltunnelsyndrom, om medianusnerven regenererer like godt hos eldre som hos yngre pasienter etter operasjon, og det kliniske forløp og forandringer i medianusnerven hos pasienter som ikke blir operert.

De hyppigste symptomene var parestesier i 3. og 2. finger, nattlige parestesier, økte symptomer ved arbeid og smerter i hånden. Parestesier i hele hånden og smerter i hele armen var vanlig. Medianusnerven hos eldre regenererte like godt som hos yngre. Noen pasienter ble bra med normalisering av medianusnerven uten operasjon.

Forfatterne konkluderer med at eldre pasienter bør opereres på samme indikasjoner som yngre, og at det ved fravær av nevrologiske funn er ingen fare med å se tilstanden an.

Redigert av Arne Westgaard 16.05.2001

www.legevakten.no