John Stapp tester virkningen av G-kraften (kilde: US Air Force; Wikipedia)Legen som forsøksperson

Rugstad HE

[Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2388-90 (8. september)]

 

"Noen har hevdet at hvis man mener et forsøk innebærer risiko, bør man gjøre forsøket på seg selv først." Les om epokegjørende oppdagelser utført som heltedåder, selvmordsforsøk eller pga trang til eksibisjonisme.

Les artikkelen i Tidsskriftet:
De gikk først - leger som eksperimenterte på seg selv

Se også:

BMJ 2005;331:795 (8. oktober)
· Nobel prize is awarded to doctors who discovered H pylori

Aftenposten 7. oktober 2005
· Nobelprisvinner drakk bakterier

 

Presentert av: Arne Westgaard

www.legevakten.no