Reproduction of chest pain by palpation: diagnostic accuracy in suspected pulmonary embolism

Gir palpasjonsømhet over brystkassen mindre grunn til å mistenke lungeemboli?

Le Gal G, Testuz A, Righini M, Bounameaux H, Perrier A

[BMJ 2005;330:452-453] 
 

Svaret er nei! - Smerter ved palpasjon av brystkassen svekker ikke mistanken

Brystsmerter som fremkalles ved palpasjon antas ofte å representere patologi i muskulatur eller skjelett i brystkassen og kan forlede en til feilaktig å utelukke lungeemboli som årsak til smertene.

Denne undersøkelsen av 965 pasienter, hvorav 222 hadde bekreftet lungeemboli, viste ingen signifikant forskjell i prevalens av lungeemboli hos pasienter med og uten palpasjonsømhet i brystkassen.

Studien viser at en mistanke om lungeemboli ikke svekkes av at det påvises palpasjonsømhet i thorax.

 

Skrevet av: Arne Westgaard, 15.04.2005

www.legevakten.no