Behandling av mastitt i allmennpraksis

Nordeng H, Tufte E, Nylander G
Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3027-30

 

Treatment of mastitis in general practice
Abstract in English

 

Mastitt hos en ammende (Foto: www.tidsskriftet.no)Hovedbudskap:

· Brystbetennelse/mastitt er ikke uvanlig blant kvinner som ammer. Den kan være av inflammatorisk eller bakteriell karakter.

· Ved mistanke om bakteriell mastitt bør det tas bakteriologisk prøve av morsmelken.

· Ved behov for antibiotika er førstehåndsvalget dikloksacillin eller kloksacillin.

· Det er minimal overgang av penicilliner til morsmelk, og amming kan vanligvis fortsette også på det affiserte brystet.

 

Presentert av: Arne Westgaard
22.01.04

www.legevakten.no