Legemiddelutslett (kilde: www.tidsskriftet.no)Legemiddelutslett?

Lützow-Holm C, Rønnevig JR

[Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2483-7 (22. september)]

 

En gang mistet jeg en pasient pga Steven Johnsons syndrom, som hun hadde fått etter behandling for UVI. Da vi skjønte hva som feilte henne, var det for sent.

I følge forfatterne av denne artikkelen er bare 2 % av alle legemiddelreaksjoner alvorlige. Men så mye som 3-8 % av alle sykehusinnleggelser skyldes legemiddelreaksjoner.

Hovedregelen ved mistanke om legemiddelutslett er rask seponering av mistenkt legemiddel, når dette er medisinsk forsvarlig.

Les artikkelen i Tidsskriftet: Kutane legemiddelreaksjoner

 

Se også:

DermIS (DOIA) hudatlas
· Drug eruption

DermAtlas
· Drug reaction

 

Presentert av: Arne Westgaard

www.legevakten.no