Meningitt

Meningitt (kilde: The Lancet)- ikke vent til du ser de klassiske symptomene

Thompson MJ, Ninis N, Perera R, Mayon-White R, Phillips C, Bailey L, Harnden A, Mant D, Levin M

[The Lancet 2006; 367:397-403 (4. februar 2006, online 18. januar)]

 

Klassiske symptomer på hjernehinnebetennelse er høy feber, nakkestivhet, lysskyhet, kraftig hodepine, nedsatt bevissthet, bukende fontanelle hos de minste barna, kvalme/oppkast og petekkier - utslett i form av røde prikker som ikke lar seg anemisere. I denne artikkelen er tidsforløpet for symptomene ved meningitt hos barn blitt grundig undersøkt.

De fleste barn med meningitt i denne studien (hvorav 23 % døde og resten overlevde sykdommen) hadde kun vage symptomer de første 4-6 timer etter sykdomsdebut, men var nær døden allerede etter 24 timer.

Bare halvparten ble lagt inn på sykehus ved første konsultasjon.

Noe å lære av?

Artikkelforfatterne oppfordrer allmennpraktikere og foreldre til å være mer oppmerksomme på tidlige septiske symptomer enn bare de klassiske symptomene ved hjernehinnebetennelse.

Symptomforløpet ved meningitt oppsummeres slik:

 

Tidlige symptomer (7-12 timer)
· smerter i bena
· tørste
· diarré
· unormal hudfarge
· pustevansker
· kalde hender og føtter

Klassiske symptomer (13-15 timer)
· hemoragisk utslett (petekkier)
· smerter eller stivhet i nakken
· lysskyhet
· bukende fontanelle

Sene symptomer (16-22 timer)
· forvirring
· kramper
· bevissthetstap

 

Les artikkelen:

Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents

 

Ufortjent mye oppmerksomhet?

Petter Brandtzæg, professor ved Barnesenteret, Ullevål universitetssykehus, påpeker overfor Tidsskrift for Den norske legeforening at artikkelen ikke sier noe om den prediktive verdien av symptomene. "Kalde ekstremiteter og muskelsmerter er ganske uspesifikke tegn," sier Brandtzæg.

Han sier videre at legen må vurdere barnets allmenntilstand. Dersom foreldrene mener at det er mye sykere enn ved en "vanlig" infeksjon eller hvis allmenntilstanden er svært svekket, bør barnet til sykehus, i følge Brandtzæg.

Les mer i Tidsskriftet

 

Tilbake til artikler/oversikt

Click here to read this presentation in English

 

Presentert av: Arne Westgaard, 26.01.2006, oppdatert 23.03.2006

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.