Soppinfeksjon?

- verifisere diagnosen før behandling?
Lamisil er effektivt mot neglsopp, men behandlingen langvarig og forholdsvis dyr. Dyrkning har lav sensivitet, tar ca 4 uker og må ofte gjentas ved mistanke. Mikroskopi krever trening. Bør pasienter med mistenkt neglsopp henvises hudlege for sikker diagnose før behandlingsstart?

 

Les om Behandling av neglesopp i Tidsskriftet 2001:

· Behandling av neglesopp (Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 606-7)

 

Se også:

· Mer om hudsopp fra hudlegekontoret.no

 

 

Send gjerne en kommentar til Arne Westgaard

Siste endring: 17.01.2006

© www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.