Crohns sykdom i munnhulen, belyst med noen kasuistikker

Aase S, Koppang HS, Solheim T, Kjærheim Å, Axéll T, Storhaug K, Refsum S

[Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2489-91]

Crohn's disease of the oral cavity, illustrated by some cases


Oppsummering:

Diagnosen Crohns sykdom stilles ofte ikke før mange år etter at orale symptomer har debutert. Denne artikkelen presenterer noen pasienter med orale manifestasjoner av Crohns sykdom, for å bidra til større oppmerksomhet rundt denne muligheten hos pasienter med orale forandringer.

Kliniske og histologiske data fra fire pasienter blir presentert.

Alle hadde granulomatøs betennelse i munnslimhinnen. Hos tre av pasientene debuterte sykdommen i munnen, og intestinal Crohns sykdom ble diagnostisert fra noen få måneder til opptil sju år senere. Hos én pasient er det ikke påvist granulom i tarmen, på tross av intestinale symptomer. To av pasientene opplevde skuffelser i møtet med det lokale helsevesen, med betydelige forsinkelser i utredning og videre henvisning.

Artikkelforfatterne tolker dette slik at større oppmerksomhet rundt muligheten for Crohns sykdom i munnhulen kan føre til raskere diagnose, tidligere start på korrekt behandling og mindre bekymring og usikkerhet hos pasientene.

Presentert av Arne Westgaard 11.09.01

www.legevakten.no