Fractura antebrachiiSedasjon av barn med skader?

Bedøvelse (gjerne Xylocain) har en selvfølgelig plass ved sying av sår og reposisjon av brudd hos barn, men burde man i tillegg gi beroligende?

På mange skadestuer gis rutinemessig diazepam (Stesolid) rektalt for å roe ned barn med småskader som kutt og brudd (gis gjerne en halv time før sying eller gipsing; dosen som gis er ofte 10 mg hos barn > 10 kg, og halv dose til de minste, selv om dette er noe i overkant av anbefalingene i Felleskatalogen).

I mange tilfeller forårsaker diazepam også amnesi, og barnet spaserer da lettere beruset ut av skadestuen lykkelig uvitende om hva som måtte til for å få gipsen på plass. Bra forebygging av legeskrekk, mener noen. Men det er ikke alltid at diazepam gir den ønskede effekt, og noen ganger blir barnet hyperaktivt og helt umulig å hanskes med!

Man drømmer gjerne da om enda bedre medikamenter, med effekt hver gang mot både smerter og uro og som i tillegg gir amnesi og virker kortvarig. Finnes slike medikamenter?

Hva med ketamin? Dette medikamentet er førstevalget til forfatterne av denne oversiktsartikkelen i Am Fam Physician: Procedural Sedation in the Acute Care Setting.

Men ketamin finnes bare til injeksjon... Er man da like langt?

 

Les artikkelen:

 

Skrevet av: Arne Westgaard, 08.02.2005

www.legevakten.no