"Jeg får ikke puste" - pustevansker i allmennpraksis

Australian Triage ScaleThomas P

[Aust Fam Physician. 2005; 34(7): 523-9 (juli)]

 

Tidsskriftet "Australian Family Physician" ga i sommer ut et temanummer om pustevansker i allmennpraksis, med blant annet artikler om astma, spirometri, hjertesvikt, lungeemboli og panikkanfall.

 

Se spesielt artikkelen:

 

"I can't breathe" - assessment and emergency management of acute dyspnoea

 

Artikkelforfatteren presenterer her en ryddig oversikt over årsaker til og håndtering av akutt dyspné i allmennpraksis.

 

Se også:

Artikler om astma, spirometri, hjertesvikt, lungeemboli og panikkanfall (i samme nummer)
· Tema: pustevansker; Australian Family Physician, juli 2005 (innholdsfortegnelsen)

GPnotebook
· Dyspnoea
 

 

Presentert av: Arne Westgaard

www.legevakten.no