Red eye (copyright: University of Newcastle Upon Tyne, England - Dr Donny Shanahan)Rødt øye - vurdering i allmennpraksis

Bal SK, Hollingworth GR

[BMJ 2005;331:438 (20. august)]

 

Det er vel bare konjunktivitt... eller kanskje skleritt, uveitt, akutt glaukom eller keratitt? Her er en huskeliste for hva du må tenke på neste gang en pasient kommer til deg med rødt øye.
 

Les mer her: Artikkel i British Medical Journal, august 2005.

 

Se også:

University of Newcastle Upon Tyne, Dr Donny Shanahan
· Basic and Applied Anatomy of the Eye

 

Presentert av: Arne Westgaard

www.legevakten.no