Sår og sårskader

- behandling av sår og sårskader i allmennpraksis

Sår som ikke gror og sårskader som etterlater seg stygge arr er velkjente problemstillinger i allmennpraksis. Bruk noen minutter på å oppdatere deg i suturteknikk, samt vurdering og behandling av liggesår, venøse sår, diabetessår m.m.

Vurdering av sår (Kilde: BMJ)ABC of wound healing

[BMJ 2006]

"ABC of wound healing" er en av BMJs populære temaserier, denne gangen om vurdering og behandling av sår. Disse temaseriene publiseres først i form av artikler i tidsskriftet, for deretter å samles i en egen bokutgivelse.

Les mer her: Vurdering av sår

Flere artikler i samme serie (til sammen 12 artikler publisert vinter/vår 2006): ABC of wound healing

· Brannsår

· Diabetiske fotsår

· Forbinding av sår

· Ikke-kirurgisk (inklusivt bandasjering) og medikamentell behandling

· Infeksjoner

· Liggesår

· Rekonstruktiv kirurgi

· Traumatiske og kirurgiske sår

· Uvanlige årsaker til ulcerasjon

· Venøse og arterielle leggsår

 

Eksisjon av hudtumores og suturering av sår

[Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3262-8 utg]

Enkel sutur (Kilde: www.tidsskriftet.no)

I denne flotte Tidsskrift-artikkelen fra 2000 loses du trygt gjennom fremgangsmåten ved ekssisjon av hudforandringer, samt de ulike teknikkene ved suturering av sår. Bildet over viser enkel sutur, hvor et viktig poeng er å tilstrebe eversjon av sårkantene slik bildet til venstre viser.

Les mer:

Eksisjon av hudtumores og suturering av sår

 

 

Tilbake til artikler/oversikt

 

Presentert av: Arne Westgaard, 09.03.2006; sist endret 14.04.2006

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.