Søvnforstyrrelser hos sykehjemspasienter - praktiske behandlingsråd

Søvnstadier i ulike aldre (Kilde: www.tidsskriftet.no)Fetveit A, Bjorvatn B

[Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1676-8 (16. juni)]

 

Sykehjemspasienter har ofte søvnvansker, og i denne artikkelen hevdes det at ikke-farmakologiske metoder kan ha god effekt. I tillegg til "søvnhygiene" og miljøtiltak nevnes søvnrestriksjon og lysbehandling som mulige ikke-farmakologiske behandlingsalternativer.

Artikkelforfatterne gir også råd om medikamentell behandling ved søvnforstyrrelser hos sykehjemspasienter.

 

Les mer her: Artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening 16. juni 2005.

 

 

Se også:

Legemiddelverket

· Behandling av søvnvansker, SLK-publikasjon 2000:08

N Engl J Med 2005;353:803-10

· Chronic insomnia

 

Presentert av: Arne Westgaard

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.