Urinanalyse - alt du trenger å vite

 

Urinalysis: A Comprehensive Review

 

kalsiumoksalat-krystaller (Foto: Jeff Simerville, American Academy of Family Physicians)

En komplett urinanalyse omfatter klinisk, kjemisk og mikroskopisk undersøkelse. Midtstrøms-/vaskeprøve er akseptabelt i de fleste tilfellene, men prøven bør undersøkes innen to timer fra prøvetaking. Blakket urin er ofte et resultat av utfelte fosfatkrystaller i alkalisk urin, men pyuri kan også være årsaken. En stram odør kan være resultat av konsentrert prøve, fremfor urinveisinfeksjon. Stix-analyse er praktisk, men falske positive og negative prøver forekommer. Spesifikk graviditet gir pålitelig informasjon om pasientens hydreringstilstand. Mikrohematuri har mange årsaker, fra benigne til livstruende. Glomerulære, renale og urologiske årsaker til mikrohematuri kan differensieres nærmere ved urinanalysen. Selv om forbigående proteinuri vanligvis er en benign tilstand, krever persisterende proteinuri videre oppfølging. Ukompliserte urinveisinfeksjoner diagnostisert ved positiv leukocytt-esterase og nitritt-tester kan behandles uten dyrkning.

Simerville JA, Maxted WC, Pahira JJ

Am Fam Physician 2005;71:1153-62.

 

Tilbake til artikler/oversikt

 

Presentert av: Arne Westgaard 01.04.2005, sist endret 08.03.2006

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.