Vaksiner i Norge (Kilde: www.tidsskriftet.no)Artikler om vaksiner og vaksinasjon

Vaksinasjon er tema for flere artikler i Tidsskriftet høsten 2006. Artiklene er redigert av Preben Aavitsland og Petter Gjersvik.

Spesielt lesverdig:

Det norske vaksinasjonsprogrammet

Nøkleby H, Feiring B [Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2538-40]

Reisevaksinasjon

Sandbu S [Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2810-3]

 

Øvrige artikler i temaserien om vaksiner:

Tema: Vaksinasjon

 

separator

 

Se også:

Uønskede hendelser etter vaksinering

Nøkleby H, Bergsaker MA [Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2538-40]

Immunisering mot tetanus ved sårskader

Blystad H [Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2451-2]

 

separator

 

Tilbake til artikler/oversikt

 

Presentert av: Arne Westgaard, 10.10.2006, oppdatert 03.11.2006

www.legevakten.no