content="text/html; charset=iso-8859-1"> Olecranonfrakturer Oslo Legevakt 1999

Olecranonfrakturer Oslo Legevakt 1999

Oppsummering: I hele 1999 ble det ved Oslo Legevakt behandlet 38 pasienter for brudd i olecranon. Pasientene var nokså jevnt fordelt på alle aldre, fra 2 - 88 år, men likevel noe høyere antall blant eldre over 70 år. Av de 38 pasientene ble 6 konservativt behandlet på Oslo Legevakt uten henvisning videre, og alle disse 6 pasientene hadde liten eller ingen diastase. Av 32 henviste mangler 20 epikriser! Av 14 henviste pasienter, hvor det foreligger opplysninger om behandlingsutfallet (epikrise eller tilbakemelding fra pasienten selv), ble 10 operert og 4 konservativt behandlet. De med størst diastase ble operert.

 

Antall pasienter:

38

     
         
Ikke henvist:

6

     

Pasientens alder på skadetidspunktet:

Skademekanisme:

Skaden:

Behandling:  

2

Ukjent (falt ned fra benk)

0

Immobilisert i softcast/scotchcast albuegips i 2-3 uker  

7

Ukjent (påkjørt av syklist)

0

Immobilisert 2 uker med gips  

14

Direkte traume (falt bakover på begge albuer)

0

CC 1-2 uker  

26

Direkte traume (falt bakover, landet på albuene)

2 mm diastase, og uten step i leddflaten

Immobilisert i albuegips 3 uker  

32

Direkte traume (falt under klatring)

0

CC 1 uke  

78

Direkte traume (fall i trapp)

0

Immobilisert i softcast albuegips 3 uker  
         
Henvist:

32

     
Ikke mottatt epikrise:

20 !!!

     
Rikshospitalet 3 av 4 epikriser mangler

Diakonhjemmet

1 av 4 epikriser mangler

 
Ullevål 8 av 12 epikriser mangler

BSS (Drammen)

1 av 1 epikrise mangler

 
Aker 6 av 10 epikriser mangler

Moss

1 av 1 epikrise mangler

 
(2 pasienter har ved senere kontakt selv informert om behandlingen)        
         
Av de 14 henviste, hvor behandlingsresultat er kjent:        
Konservativt behandlet:

4

     

Pasientens alder på skadetidspunktet:

Skademekanisme: Skaden: Behandling: Sykehus:

5

Ukjent (falt av sykkel) splintring av olecranon Albuegips 90 graders fleksjon Ullevål

43

Direkte traume (fall under volleyballspill) avrivning av en spore Avventet operasjon pga minimale plager - evt foreslått avmeisling av kul over olecranon, samt bursektomi Ullevål

74

Direkte traume 5 mm diastase, og 3 mm step i leddflaten Albuegips i 3 uker, fysioterapi Diakonhjemmet

85

Direkte traume (fall inne) diastase Konservativ behandling med fri aktiv og passiv bevegelighet. Pasient samtidig under behandling for hudkreft. Diakonhjemmet
         
Operert:

10 !!!

     

24

Direkte traume (snublet) diastase og step inn mot leddflaten Åpen reposisjon, osteosyntese med cerclage og kirschner-pinne, øvelsesstabilt Rikshospitalet

54

Direkte traume (fall fra sykkel) diastase Zauggurtungs osteosyntese Ullevål

54

Direkte traume (fall på is) 1 cm Åpen reposisjon, pinner og cerclage Aker

58

Direkte traume (falt i skogen, skrubbsår) komminutt, med diastase, åpen Åpen reposisjon og osteosyntese med kirch.pinner og cerclage samt skruer og plate h. olecranon Aker

66

Direkte traume diastase Ikke mottatt epikrise Ullevål

77

Direkte traume (fall på is) dislosert Åpen reposisjon og osteosyntese med 2 pinner og cerclage, immobilisert i gips 2 dager postoperativt. Diakonhjemmet

83

Direkte traume (fall) stor diastase Osteosyntese med pinner og cerclage Aker

83

Direkte traume (fall i trapp) komplisert, flere fragmenter Ikke notert i vår journal Diakonhjemmet

86

Direkte traume (skled og falt) 5 cm Åpen reposisjon og osteosyntese Ullevål

88

Direkte traume (fall under alk.påvirkning) 0,5 cm Plate og kompresjonsskrue, etter 3 dager begynt med lette øvelser. Aker


Skrevet den 24.02.00
Oppdatert den 27.02.00
Arne Westgaard
Email:
arne@legevakten.no
www.legevakten.no