"PULLED ELBOW"

Alva Birgitta er snart to år gammel. Under lek med far på stuegulvet rett før leggetid begynte hun plutselig å gråte og klaget over vondt i venstre arm. Far hadde løftet henne opp etter armen. Alva Birgitta er glad i mat, men klarte ikke å løfte brødskiven til munnen med venstre hånd denne kvelden.

På Legevakten kom mor og Alva Birgitta rett inn til legen. Venstre arm hang slapt ned langs siden og humøret til Alva Birgitta var ikke det beste (se foto). Mor tok av genseren og legen undersøkte skulder, albue og underarm. Det var ingen funn utover smerte og bevegelsesinnskrenkning i albuen. På klinisk mistanke om pulled elbow ble armen suppinert, flektert og pronert. Under pronasjonsbevegelsen kjente legen et tydelig klikk over caput radii i albuen.

Et minutt senere var Alva Birgitta igjen smilende og fornøyd (se foto). 

"Pulled elbow" har vært beskrevet i medisinsk litteratur siden Hippokrates. De lærde strides om årsaken til denne sannsynlige subluksasjon av radiushodet i albuen. Redusert diameter på radiushodet eller ikke fullt utviklet ligamentum annulare har vært antydet som årsak til tilstanden. Drag i armen hos mindre barn er utløsende, i tidligere tider ble tilstanden derfor kalt barnepikealbue. 

Gjennomsnittsalder er to-tre år, ca. 60 % av pasientene er piker og venstre arm er i affisert i 2/3 av tilfellene. "Pulled elbow" er sett hos to måneder gamle barn og forekommer sjelden hos barn over fem år.

Røntgen er alltid negativt. Det er ingen hevelse i albuen. Hevelse i hånden forekommer hvis armen har hengt slapt ned i noen timer før undersøkelse. Differensialdiagnoser ved en slapp arm hos pasienter i denne aldersgruppen er brudd i clavicula, septisk arthritt eller radiusfraktur. Brudd i distale humerus kan forekomme, men vil oftest gi stor hevelse.

BEHANDLING: Suppinasjon eller pronasjon? Dette har vært diskutert i flere hundre år. Suppinasjon, fleksjon og deretter pronasjon slår sjelden feil. Husk tommelen over radiushodet for å kjenne hva som skjer. 

VIKTIG: Alder og anamnese. Feber? Avkledning før undersøkelse. Ta eventuelt røntgen av underarm ved tvil. Armen til et barn med "pulled elbow" henger slapt ned mens et barn med radiusfraktur oftest har armen flektert i albuen.

TIL SLUTT: "Pulled elbow" er selvhelbredende. Radiushodet glir tilbake av seg selv i løpet av noen dager. Residivfrekvensen er stor. Informer foreldre om årsak og behandling. Barn bør alltid løftes etter begge armer

Her kan du lese flere pasienthistorier fra Oslo Legevakt

 


© Oslo Legevakt
Skrevet av Tarjei Lona (lege), mars 2001