34 år gammel mann med subcutant hematom oppstått spontant

Høyre kne før behandling:

lateralt: medialt:

Incisjon:

Stump mobilisering av hematomet (med peang):

Eksprimering av hematom:

Resultat etter sutur (3 madrassuturer):

© www.legevakten.no 2000