Full danske med brudd i venstre fibula og høyre calcaneus etter hopp fra 3 meters høyde
32 år gammel dansk mann, med norsk venninne. Beruset, høyrøstet og utålmodig. 

Sterke smerter i venstre ankel, med feilstilling. Lite skrubbsår over venstre laterale malleol. Normal sensibilitet og sirkulasjon distalt. 

Sa han hadde falt fra 3 meters høyde, men ville ikke oppgi nøyaktig hendelsesforløp og skademekanisme. Utålmodig, ville stadig reise seg og gå, og mente han ikke trengte noen behandling. Ville kun ha seg en røyk. Sa han ikke hadde vært bevisstløs, og anga ingen annen skade. Venninnen bekreftet opplysningene om hendelsesforløpet og forsøkte å holde sin venn i ro.

Røntgen viste fibulafraktur over syndesmosehøyde med stort gaffelsprik. 

Lagt inn for operativ behandling. Pasienten var innlagt i 5 dager. Bruddet i venstre laterale malleol ble operert etter noen timers avsvelling med cryo-cuff. Det ble gjort åpen reposisjon samt osteosyntese med plate og skruer og syndesmoseskrue. Postoperativt forløp var ukomplisert. Han lå med venstre ben elevert i 3 dager og ble så mobilisert ved hjelp av fysioterapeut og bl.a. opplært til å gå med krykker. 

Det ble også under sykehusoppholdet påvist høyresidig calcaneusfissur, og han klaget litt over smerter i høyre hæl ved mobilisering. Ved utskrivningsdagen hadde dette bedret seg, og han ble utskrevet til hjemmet i velbefinnende. Han fikk resept på 20 Paralgin Forte ved utskrivelsen og avtale om kontroll etter 2 uker hos fysioterapeut og etter 6 uker hos fysioterapeut og lege med nytt røntgenbilde. Planlagt fjerning av syndesmoseskruen etter 8-10 uker. Sykmeldt i ca 2 mnd.

Diagnose 
Brudd i laterale malleol venstre ankel med syndesmoseruptur, samt brudd i høyre calcaneus.
Skrevet av: Arne Westgaard, 12.6.2000.

Referanser:

Ankelen og Foten, fra Skadebogen

Ankelfrakturer og Fraktur av os calcaneus, fra Metodebok i skadebehandling

Syndesmotic Injuries of the Ankle, fra Wheeless' Textbook of Orthopaedics

Calcaneal Fracture, fra Wheeless' Textbook of Orthopaedics

Weber C Fractures, fra Wheeless' Textbook of Orthopaedics

Fractures of the Os Calcis, fra Medscape

Fractures of the Ankle: Pathogenesis and Treatment, fra Medscape

Detecting and Treating Common Foot and Ankle Fractures: Part 1: The Ankle and Hindfoot, fra The Physician and Sportsmedicine

Field Splinting of Suspected Fractures: Preparation, Assessment, and Application, fra The Physician and Sportsmedicine

Managing Ankle Sprains: Keys to Preserving Motion and Strength, fra The Physician and Sportsmedicine

Persistent Pain After Ankle Sprain: Targeting the Causes, fra The Physician and Sportsmedicine

Ankle Sprains: Expedient Assessment and Management, fra The Physician and Sportsmedicine

The Injured Ankle, fra American Family Physician

Lenker oppdatert: 16.04.2004

© www.legevakten.no