22 år gammel kvinne med venstre albue ute av ledd etter fall fra klatrevegg
Albue ute av ledd - albueluksasjonFalt ned flere meter under trening på en klatrevegg. Tok seg for med venstre hånd.

Ved undersøkelse kunne olecranon palperes proksimalt for normal stilling. Det var intakt sensibilitet, sirkulasjon og motorikk distalt.

Røntgenbilder viste albueluksasjon. Ved nærmere granskning av bildene så man også et røntgentett fragment som initialt ble oppfattet som en avsprengning av olecranons fremre kant. Radiologen kunne ved senere gjennomgang av bildene ikke bekrefte at dette skyldtes aktuell skade.

Diagnose 
Albueluksasjon

V
idere behandling og forløp idere behandling og forløp 
Pasienten fikk 10 mg diazepam (Stesolid) i.v. Albuen ble trukket på plass, og det var etter reposisjon fortsatt fin distal status. Imidlertid tegn til lett sideinstabilitet og derfor anlagt gipslaske som pasienten fikk beskjed om å ha i 2 uker.

Ved gipsfjerning etter 2 uker hadde pasienten ømhet ved palpasjon og ved bevegelse, som forventet etter skaden og immobiliseringen. Det var nå god stabilitet. Hun hadde innskrenket bøye- og strekkeevne i albuen med omtrent 60 graders deficit i hver retning. Pasienten fikk instruksjon i bøye- og strekkeøvelser for albuen, som hun skulle utføre 10 ganger hver time i den våkne delen av døgnet.

Ved kontroll 2 uker senere hadde pasienten merket fremgang, men var fremdeles plaget av smerter i albuen når hun lot den henge ned. På dette tidspunktet var det ca 35 graders innskrenkning av strekkeevnen og 50 graders innskrenkning av bøyeevnen i albuen. Instruert i fortsatt trening. Foreløpig ikke henvist til fysioterapeut, men avtalt ny kontroll etter 3 nye ukers egentrening. Møtte imidlertid ikke til kontroll.

Skrevet av: Arne Westgaard, 21.6.2000.

Referanser:

Dislocations of the elbow, fra Wheeless' Textbook of Orthopaedics

Luxatio cubiti, fra Skadebogen

Albueluksasjon, fra Metodebok i skadebehandling

Elbow dislocations, fra eMedicine

Acute Elbow Dislocation og Assessment and Treatment Guidelines for Elbow Injuries, fra The Physician and Sportsmedicine

Treatment of Simple Elbow Dislocation Utilizing an Immediate Motion Protocol og Restoring Elbow Stability After Fracture-Dislocation- Part I og Part II, fra Medscape

Treatment of simple elbow dislocation using an immediate motion protocol, fra Am J Sports Med 1999 May-Jun;27(3):308-11

Acute elbow dislocation: evaluation and management, fra J Am Acad Orthop Surg. 1998 Jan-Feb;6(1):15-23

Acute elbow dislocations: simple and complex, fra Orthop Clin North Am. 1999 Jan;30(1):63-79

Lenker oppdatert: 16.04.2004

© www.legevakten.no