20 år gammel mann med hjernerystelse og kjevebrudd etter å ha blitt slått av dørvakt på utested
Pasienten innkom klokken halv to en helgenatt i følge med en kamerat. Angivelig slått av en dørvakt på et utested. Fikk knytteneveslag i ansiktet, og falt mot bakken. Usikkert om han slo hodet hardt. Hadde ved undersøkelse et kutt i pannen og på venstre kinn. Kjevesmerter og vansker med å forklare hendelsesforløpet. Ifølge kameraten ikke vært bevisstløs. Inntatt minst 10 halvlitere samt endel sprit.

Kastet opp to ganger under undersøkelsen. Initielt svært opprørt og eksitert, roet seg etterhvert. For øvrig upåfallende ved orienterende nevrologisk undersøkelse. 

Kuttene vasket og suturert. Ved palpasjon smerter over mandibelens høyre side. Vondt og vanskelig å gape, og på spørsmål anga han at bittet ikke føltes riktig. OPG viste høyresidig mandibelfraktur (bildet over). 

Innlagt på Legevaktens observasjonspost over natten med tanke på commotio, pga eksitert tilstand og gjentatt oppkast, selv om det ikke var fremkommet anamnestisk bevissthetstap.
Gjort avtale med Ullevål sykehus påfølgende dag for vurdering av kjevefrakturen.
Diagnose: Høyresidig mandibulafraktur.
Videre forløp: Ikke mottatt epikrise.
Skrevet av: Arne Westgaard, 20.3.2000. Sist oppdatert: 27.3.2000.

Referanser:

Cranio-Maxillary-Facial Injuries, fra Wheeless' Textbook of Orthopaedics

Mandibule fractures, fra eMedicine online

Lenker oppdatert: 16.04.2004

© www.legevakten.no