53 år mann med hoven underarm etter fall på glattisen
Hektet foten i metallbånd til pakking av Aftenposten, og skled på isen slik at han falt om med direkte traume mot venstre albue. Stor hevelse, smerter og et lite sår i huden over ulna proksimalt.

Diagnose: 
Kombinert brudd i proksimale ulna og i caput radii. Skaden minner om Monteggias fraktur, men er ikke det samme.

Behandling:
Stabilisert i transportlaske og innlagt sektorsykehus for videre behandling.

Videre forløp:

Operert med åpen reposisjon og osteosyntese med plate på bruddet i ulna. Forsøk på lukket reposisjon av bruddet i caput radii. Startet opptrening, fått treningsprogram og smertestillende Paralgin forte ved utskrivelse. Sykmeldt. Planlagt kontroll uten røntgen etter 2 uker og kontroll med røntgen etter 6 uker.
Skrevet av: Arne Westgaard, 3.2.2000. Sist oppdatert 26.3.2001.

Referanser:

Fracture-Dislocations You Can't Afford to Miss, fra The Physician and Sportsemdicine vol 24 - no 6 - June 96

Monteggia's Fracture, fra Wheeless' Textbook of Orthopaedics

Restoring Elbow Stability After Fracture-Dislocation Part I, og Part II, fra Medscape

Monteggia fractures in adults, fra J Bone Joint Surg Am 1998 Dec;80(12):1733-44

Monteggia lesions in adults. A multicenter Bota study, fra Acta Orthop Belg 1996;62 Suppl 1:78-83

Monteggia fractures in children and adults, fra J Am Acad Orthop Surg 1998 Jul-Aug;6(4):215-24

Unstable fracture-dislocations of the forearm (Monteggia and Galeazzi lesions), fra J Bone Joint Surg [Am] 1982 Jul;64(6):857-63

Monteggia and equivalent lesions. A study of 41 cases, fra Clin Orthop 1997 Apr;(337):208-15

Lenker sist oppdatert: 16.04.2004

© www.legevakten.no