9 år gammel jente med suprakondylær fraktur etter hopp på trampoline


Zoom

Hoppet på trampoline i skolens gymnastikktime. Landet på ryggen med venstre arm under seg. 
US: Feilstilling i albuen. God fingermotorikk og sirkulasjon, men nummen i de 4 radiale fingrene. 
Fikk 30 mg Petidin og 5 mg Stesolid i.v. Grovreponering ga ørlite bedret stilling.
Innlagt sektorsykehus med tanke på operativ behandling.

Diagnose: 
Suprakondylær humerusfraktur med stor dorsal og radial feilstilling, og medianus-utfall.

Videre forløp:
Ikke mottatt epikrise.
Skrevet av: Arne Westgaard, 28.3.2000.

Referanser:

Pediatric Supracondylar Fractures of the Humerus, fra Wheeless' Textbook of Orthopaedics

Supracondylar and Lateral Condyle Fractures of the Humerus in Children, fra Medscape

Assessment and Treatment Guidelines for Elbow Injuries, fra The Physician and Sportsmedicine - vol 24 - no 5 - May 96

Elbow Fractures, fra eMedicine online

Lenker oppdatert 16.04.2004

© www.legevakten.no