Legestudentkonferansen 2001

Kurs 1: Generell indremedisin

Kursholdere: Edvin Bach-Gansmo, Jon Ørstavik

Kursbeskrivelse

 • Edvin Bach-Gansmo:

  • lungesykdommer

  • akuttmedisinske tilfeller i indremedisinsk mottakelse

 • Jon Ørstavik:

  • EKG - en systematisk gjennomgang til klinisk bruk

  • arrytmier - stille diagnosen og velge tiltak

  • kasuistikker å lære av, med vekt på hjertemedisin

Forberedelser:

ECG made easy (Churchill Livingstone forlag)

Anbefalte nettsteder:

Netdoktor quiz (man må registrere seg - det er det verdt!)
http://www.netdoktorpro.dk

EKG of the weekbra! (NCEMI)

ECG of the week (medscape)

ECG library

Common simple emergencies

Antibiotikabehandling i allmennpraksis

Innspill fra kursdeltakerne mottas med takk.

Vel møtt 27.-29. april!

Kurskomiteen

www.legevakten.no