Legestudentkonferansen 2001

Kurs 3: Ortopedi

Kursholdere: Ole Koppang, Hamid Sarkandi, Reidar Risløkken (gipstekniker), samt Unni Seljom og Gerti Lund (fysioterapeuter)

Kursbeskrivelse:

1 dag varm ortopedi, dvs akutte skader:

 • Hamid Sarkandi + Reidar Risløkken (gipstekniker):

  • diagnostisering og behandling av akutte ortopediske tilstander

  • gipsekurs

1 dag kald ortopedi, dvs elektiv kirurgi (traumesekveler og degenerative lidelser)

 • Ole Koppang + Unni Seljom og Gerti Lund (fysioterapeuter):

  • undersøkelsesteknikk for store ledd (skulder, kne, hofte) og rygg

  • problemstillinger rundt dette

  Forbered deg gjerne ved å lese en enkel bok om undersøkelsesteknikk og anamnese.

Quiz

Like viktig som å vite hva du skal gjøre, er å vite når du ikke skal gjøre det!

Klikk på bildet for å komme til quiz i ortopedi. Denne vil bli diskutert på kurset.

Innspill fra kursdeltakerne mottas med takk.

Vel møtt 27.-29. april!

Kurskomiteen

www.legevakten.no