Legestudentkonferansen 2001

Kurs 5: Eksamensforberedende kurs/drilling. Gode råd til eksamen

Kursholdere: samme som i kurs 2 og 4 (deltakerne fordeles på disse kursene under de øktene hvor det legges opp til eksamensdrilling)

 

Undersøkelsesteknikker, fremlegging av funn, diskusjoner

 

Innspill fra kursdeltakerne mottas med takk.

Vel møtt 27.-29. april!

Kurskomiteen

www.legevakten.no