Legestudentkonferansen 2001

Kurs 2: Generell kirurgi - skadestuekirurgi/ortopedi

Quiz: Hva viser bildene?

Bilde 1

Bilde 17

Bilde 33

Bilde 49

Bilde 65

Bilde 81

Bilde 97

Bilde 113

Bilde 2

Bilde 18

Bilde 34

Bilde 50

Bilde 66

Bilde 82

Bilde 98

Bilde 114

Bilde 3

Bilde 19

Bilde 35

Bilde 51

Bilde 67

Bilde 83

Bilde 99

Bilde 115

Bilde 4

Bilde 20

Bilde 36

Bilde 52

Bilde 68

Bilde 84

Bilde 100

Bilde 116

Bilde 5

Bilde 21

Bilde 37

Bilde 53

Bilde 69

Bilde 85

Bilde 101

Bilde 117

Bilde 6

Bilde 22

Bilde 38

Bilde 54

Bilde 70

Bilde 86

Bilde 102

Bilde 118

Bilde 7

Bilde 23

Bilde 39

Bilde 55

Bilde 71

Bilde 87

Bilde 103

Bilde 119

Bilde 8

Bilde 24

Bilde 40

Bilde 56

Bilde 72

Bilde 88

Bilde 104

Bilde 120

Bilde 9

Bilde 25

Bilde 41

Bilde 57

Bilde 73

Bilde 89

Bilde 105

Bilde 121

Bilde 10

Bilde 26

Bilde 42

Bilde 58

Bilde 74

Bilde 90

Bilde 106

Bilde 11

Bilde 27

Bilde 43

Bilde 59

Bilde 75

Bilde 91

Bilde 107

Bilde 12

Bilde 28

Bilde 44

Bilde 60

Bilde 76

Bilde 92

Bilde 108

Bilde 13

Bilde 29

Bilde 45

Bilde 61

Bilde 77

Bilde 93

Bilde 109

Bilde 14

Bilde 30

Bilde 46

Bilde 62

Bilde 78

Bilde 94

Bilde 110

Bilde 15

Bilde 31

Bilde 47

Bilde 63

Bilde 79

Bilde 95

Bilde 111

Bilde 16

Bilde 32

Bilde 48

Bilde 64

Bilde 80

Bilde 96

Bilde 112

Bildene vil bli diskutert på kurset 27.-29. april!

En oppsummering av diskusjonen vil komme her på disse sidene.

Vel møtt på kurs 2!

Hilsen Arne Westgaard

Kursholder i kurs 2, generell kirurgi

www.legevakten.no