Toppmeny


Legevakten.no - oversikt over alle norske, kommunale legevakter / Legevakt / Legevakt ÅfjordLegevakt Åfjord

Legevakten.no finner du en oversikt over norske legevakter. For akutt hjelp: Ring 113.

Legevakt Åfjord - ved behov for nødvendig helsehjelp/lege

Legevakt i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag fylke.

Telefon legevakt

116117

Info:
ÅPNINGSTIDER: Åfjord kommune overfører sin legevakt fra Åfjord til FLVS, Brekstad kl. 2000 på mandag - torsdag.
På fredager overføres vakten kl. 1500 til mandag morgen kl. 0800 samt hele døgnet på helligdager.

TELEFONER: Ved behov for kontakt med legevakten ringer du telefonnummer 72 48 01 00. Ved akutt hjelp og ulykker ringer du telefonnummer – 113

Hvis legen ønsker at du skal møte til en konsultasjon så henvender du deg til Fosen Legevaktsenter ved Ørland Medisinske senter på Brekstad. Det er også mulig med en videokonferanse med legen på Åfjord Helsesenter.

Hvis du er usikker!
Hvis du er usikker så ringer du legevakten og spør. Legevakten er til for å hjelpe deg. I mange tilfeller vil den også kunne hjelpe deg på telefon eller med en videokonferanse, sånn at du slipper å reise til legevakten.

Når legevakten er overført til FLVS på Brekstad kan det gjennomføres en legekonsultasjon via videokonferanse på Åfjord helsesenter hvis vakthavende lege ønsker dette. Legen vil da gi beskjed om dette til Åfjord helsesenter. Du vil da blitt møtt av kyndig personell ved helsesenteret som bistår deg. Det er også mulighet for nødvendig prøvetaking på helsesenteret etter avtale med legen samt utdeling av nødvendige medisiner som legen ordinerer når apoteket er stengt.

For å kunne hjelpe deg på best mulig måte trenger legevakten informasjon om tilstanden din, eventuell feber, om tidligere sykdommer og faste medisiner.
Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som IKKE kan vente til vanlig kontortid.

Her er noen eksempler:
• smerter i brystet eller magen
• pustevansker
• akutt sykdom eller alvorlig forverring
• nedsatt allmenntilstand hos barn
• alvorlig psykisk sykdom
• mistanke om komplikasjoner i svangerskap
• kuttskader som må syes

Legevakten er ikke ment for deg som har en vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten forverring.

Hjelp på dagtid – utenom helg - ring fastlegen
Hvis du trenger hjelp på dagtid, utenom helg, skal du ringe fastlegen din og spørre om du kan få en time. Fastlegen vurderer da hvor mye det haster og kan vanligvis gi deg en time på dagen hvis situasjonen krever det.

Kilde: Nettsidene for Åfjord kommune

Nettside
Legevakt Åfjord

For mer informasjon, se
http://www.afjord.kommune.no/

Hvis du oppholder deg i Åfjord, f.eks. LINESØYA, REVSNES, STOKKØY, ÅFJORD, kan du oppsøke legevakten i Åfjord ved behov for nødvendig helsehjelp. Hvis hjelpen kan vente, kontakt din fastlege.Gi oss tilbakemelding dersom opplysningene vi har om Legevakt Åfjord ikke er korrekte.
Benytt vårt kontaktskjema. Vær oppmerksom på at henvendelser ved hjelp av kontaktskjemaet ikke går til Legevakt Åfjord som listes her på
Legevakten.no, men til redaksjonen for Legevakten.no. For henvendelse vedrørende legehjelp: Kontakt i stedet aktuell legevakt direkte (se telefonnumre lenger opp).
Treff for: Legevakt Åfjord i Åfjord kommune , Sør-Trøndelag fylke