Toppmeny


Legevakten.no - oversikt over alle norske, kommunale legevakter / Legevakt / Legevakt ÅlLegevakt Ål

Legevakten.no finner du en oversikt over norske legevakter. For akutt hjelp: Ring 113.

Legevakt Ål - ved behov for nødvendig helsehjelp/lege

Legevakt i Ål kommune i Buskerud fylke.

Telefon legevakt

116117

Info:
Legevakta (kveld/helg/natt, tlf: 32 08 24 88) er ei internkommunal samarbeidsordning etter vanleg kontortid som berre skal brukast til helseproblem som ikkje kan vente til vanleg arbeidstid.

Daglegevakta er ein del av Ål legekontor. Dersom du treng akutt legetilsyn på vanleg dagtid, skal du ta kontakt med daglegevakta. Telefonnummeret er det same for akutte hendvendelsar gjennom heile døgnet, tlf: 32 08 24 88.

Ein vil sterkt oppmode til å bruke Ål legekontor og fastlegen på vanleg dagtid fordi desse oftast har best førestand for å gi deg rett helsehjelp.

Lokala til legevakta ligg i kjellaren på Hallingdal sjukestugu, med inngong frå nedsida.
Legevakta er bemanna med lege og sjukepleiar som er til stades i vaktlokala gjennom heile natta.

Kvar hendvender eg meg?
I utgangspunktet blir det tilrådd at ein ringer legevakta og gjer ei avtale, sjølv om det vil vere personell tilstades heile døgnet.
Ved at ein får ein konkret timeavtale, vil ein unngå unødig ventetid.
Ein kan ôg få hjelp til å organisere transport til legevakta, eller få gode råd som gjer legebesøk unødvendig, eller er nyttige inntil ein kjem fram til legen.

Kilde: Nettsidene for Ål kommune, sist sjekket 24.06.2011

Nettside
Legevakt Ål

For mer informasjon, se
http://www.aal.kommune.no/

Hvis du oppholder deg i Ål, f.eks. TORPO, ÅL, kan du oppsøke legevakten i Ål ved behov for nødvendig helsehjelp. Hvis hjelpen kan vente, kontakt din fastlege.Gi oss tilbakemelding dersom opplysningene vi har om Legevakt Ål ikke er korrekte.
Benytt vårt kontaktskjema. Vær oppmerksom på at henvendelser ved hjelp av kontaktskjemaet ikke går til Legevakt Ål som listes her på
Legevakten.no, men til redaksjonen for Legevakten.no. For henvendelse vedrørende legehjelp: Kontakt i stedet aktuell legevakt direkte (se telefonnumre lenger opp).
Treff for: Legevakt Ål i Ål kommune , Buskerud fylke