Toppmeny


Legevakten.no - oversikt over alle norske, kommunale legevakter / Legevakt / Legevakt ÅlesundLegevakt Ålesund

Legevakten.no finner du en oversikt over norske legevakter. For akutt hjelp: Ring 113.

Legevakt i Ålesund kommune i Møre og Romsdal fylke.

Telefon legevakt

116117

Info:
Ålesund legevakt ligger i kommunale lokaler i Ålesund sjukehus på Åse.
Besøksadresse: Åsehaugen 5 - Ålesund sjukehus - Helse Sunnmøre HF

Legevakten er døgnåpen for øyeblikkelig hjelp. Telefon: 70 14 31 13

Daglegevakt
Alle - også de som er på besøk hit til kommunen, pendler eller er turister - har krav på legehjelp.
Daglegevakten frem til 15.00 betjener pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, personer uten fastlege i kommunen eller der fastlegen eller dennes stedfortreder ikke er disponibel.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp i vanlig kontortid må du som pasient kontakte din faste lege. Er ikke vedkommende fastlege å treffe kan du ringe Daglegevakta på 70 14 31 13.

Ved akutt nød ring telefon 113.
Mellom 22 .00 og 08.00 er legevakten interkommunal for Ålesund, Giske, Skodje, Ørskog, Stordal, Sula og Haram.

Legevakten er et kommunedekkende tilbud , og er for pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp når fastlege ikke er tilgjengelig.

Det er alltid best at du ringer først.

Kilde: Nettsidene for Ålesund kommune, sist sjekket 24.06.2011


For mer informasjon, se
http://www.alesund.kommune.no/

Hvis du oppholder deg i Ålesund, f.eks. ELLINGSØY, ÅLESUND, kan du oppsøke legevakten i Ålesund ved behov for nødvendig helsehjelp. Hvis hjelpen kan vente, kontakt din fastlege.Gi oss tilbakemelding dersom opplysningene vi har om Legevakt Ålesund ikke er korrekte.
Benytt vårt kontaktskjema. Vær oppmerksom på at henvendelser ved hjelp av kontaktskjemaet ikke går til Legevakt Ålesund som listes her på
Legevakten.no, men til redaksjonen for Legevakten.no. For henvendelse vedrørende legehjelp: Kontakt i stedet aktuell legevakt direkte (se telefonnumre lenger opp).
Treff for: Legevakt Ålesund i Ålesund kommune , Møre og Romsdal fylke